DentLab Manager – Ditt journalsystem for tannteknikere

Det er mange funskjonaliteter i DentLab Manager. Systemet modulbasert og brukes av labber med forskjellige behov i alle størrelser. Nedenfor finner du noen av funksjonalitene.


Følge arbeidsflyten

Du har god oversikt over når arbeidene skal ut. For de største labbene kan du splitte ned i antall enheter pr avdeling pr dag i mange dager fremover.

Systemet varsler med rød farge om et arbeid er i ferd med å bli forsinket.


Kvalitetssikring og sporing

Kvalitetssikring gjøres fortløpende, mens arbeidet utføres. Når du huker av for utført arbeid i avdelingen, så registreres samtidig all nødvendig data som hvem som gjorde hva, hvor og hvordan. Enkelt og greit.Dette gir også gode rapporter

En vesentlig del av de lovpålagte kravene er sporingen. I DentLab Manager finner du raskt fram hvilke arbeid som har vært brukt til de forskjellige arbeidene.


Tilrettelagt for import

Du har oversikt over sendinger og ved få klikk har du alle dokumenter klare på forhånd. Journalsystemet har også utviklet muligheten for at det produseres et ark med ordreinfo på engelsk produseres i samme øyeblikk ved registrering. Disse funksjonalitene er laget i samarbeid med de største importlabbene i Norge.


Fakturering via mail og EHF

Alle arbeidene samles opp og faktureres når du vil. Valgene er print, PDF, mail eller EHF. Når rutinene er på plass, så bruker labbene få minutter på dette. Noe å tenke for de labber som ennå gjør dette med pennen.


DentLab Manager inneholder alle lovpålagte krav

Journalsystemet inneholder alle lovpålagte krav. DentLab Managerer gjort i samarbeid med IKT-komiteen til Norges Tannteknikerforbund. Dette igjen baserer seg på Helsedirektoratet og felles regler innen EU. I tillegg har bransjen selv definert egne krav basert på egne rutiner.

 


Strekkode i DentLab Manager

Legge til batcher på material fortløpende kan ta tid. I hvertfall når det er mange. Du kan spare tid ved å bruke strekkode ved registrering.

Du kan også bruke strekkode til registrering av påbegynnt eller avsluttede arbeid.

 


Statistikk og oversikt over inntjening

Du kan splitte opp i rapporter til de fleste detaljer. kunder, produkter, tidsperioder og grupper av dette. Ved enkle klikk ser du også løpende omsetning og raskt når siste kunde bestilte et arbeid.

 


Regnskapseksport

Til mange regnskap