Standard versjonen

Er begrenset til kun en bruker og inneholder grunnleggende funksjonalitet for å legge inn ordre, registrere og fakturere.

Pluss
versjonen

Inneholder alt Standard versjonen har med mange tillegg:

  • Kan ha flere enn en bruker
  • Tidsbesparende oversikt ‘Aktive ordre’ hvor du enkelt kan starte/stoppe prosedyrer.
  • Bildebruk i pasientjournal
  • Kvalitetssikring
  • E-post modul. Kunne sende faktura på e-post.
  • Innlesning av betalinger via OCR fil.

Enterprise versjonen

Inneholder alt i Pluss versjonen pluss mange tillegg:

  • Planlegging med oversikt som viser antall ledd pr avdeling pr dag i forhold til kapasitet på avdeling. Man kan her flytte prosedyrer frem eller tilbake i tid for å fjerne topper som gir ujevn arbeidsfordeling.
  • Importmodul for labber med mye import
  • Tillater bruk av label printing.
  • Tillater bruk av barkode leser og utskrift av barkoder på printere.